Hem » Tänkvärt

Tänkvärt

"Gud har givit dig ett ansikte och du själv skapar dig ett annat"
William Shakespeare (1564-1616)

 
Recensioner
Artiklar
Tänkt och sagt
Debatt
Gratisläsning

Gud är kärleken

"Gud är kärleken och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom" (1 Joh 4:16). Dessa ord ur Första Johannesbrevet uttrycker själva hjärtpunkten i den kristna tron, i den kristna gudsbilden. Även den därur följande bilden av människan och hennes väg beskrivs här med en enastående klarhet. Därtill ger Johannes oss i samma vers också så att säga en formel för den kristna existensen: "Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den" (jfr 4:16).

Vi har kommit till tro på kärleken. Så kan den kristne beskriva sitt livs grundläggande avgörelse. Vid början av hans liv som kristen står inte ett beslut av etisk karaktär eller en stor idé, utan mötet med en händelse, med en person som ger vårt liv en ny horisont och därmed dess avgörande inriktning. I sitt evangelium beskriver Johannes denna händelse med följande ord: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv" (3:16). Med kärleken i centrum har den kristna tron upptagit det som var den inre miten i Israels tro, och tillika gett denna mitt ett nytt djup och en ny vidd.

(Ur påven Benedikt XVI:s encyklika Deus Caritas est - Gud är kärleken)

Några roliga historier ...

En benediktin, en dominikan, en franciskan och en jesuit satt och samtalade. Plötsligt försvann ljuset och det blev helt mörkt. Benediktinen började omedelbart att be: han kunde sina tideböner utantill. Dominikanen redogjorde för den teologiska skillnaden mellan ljus och mörker, allt medan franciskanen lovprisade Herren som mörkrets och ljusets skapare. Men plötsligt kom ljuset tillbaka. Jesuiten hade bytt propp.

# # #

En dag när Jesus tog en promenad stötte han på ett gäng som omringat en kvinna med mycket dåligt rykte. Det var helt klart att gänget stod i begrepp att stena henne till döds, så Jesus fällde sitt nu berömda yttrande:
- Den som är utan synd, kasta första stenen.
Gänget skämdes uppenbarligen och en efter en gick de därifrån. Men plötsligt kom en sten flygande i riktning mot kvinnan.
Jesus vänder sig om:
- Jag bara avskyr när du gör så där mamma!
(katoliker tror att Jungfru Maria är född utan synd. Red:s kom.)


(Ur Kvickt och tänkvärt i katolska kyrkan. Red. Maria Hasselgren)

O, eviga Treenighet...

O, eviga Treenighet, i ljuset som du gett mig och som jag tagit emot i den heliga trons ljus, har jag genom många underbara upplysningar och förklaringar lärt känna vägen till den stora fullkomligheten, så att jag kan tjäna dig i ljuset och inte i mörkret så att jag kan vara en spegel av ett gott och heligt liv.

(ur Dialogen av Katarina av Siena (1347-1380).

Eviga och höga ljus...

Eviga och höga ljus, upplys mig.
Eviga högsta dygd, befria mig.
Eviga och högsta tapperhet i motgång, styrk mig.
Eviga och högsta vishet, skingra min okunnighets mörker.
Eviga och högsta medkänsla, ha medlidande med mig.
Giv att jag alltid må söka ditt ansikte med hela min själ och hela mitt hjärta.
Led mig, ovärdig som jag är, till skådandet av din upphöjda helighet.

(Ur Alkuin av York. I översättning och urval av Göran Fäldt. Alkuin av York levde år 735-804 och han spelade en betydelsefull roll i den kulturella och politiska förnyelse som ägde rum under Karl den stores tid - Den karolingiska renässansen. Reformverket innebar ett återupprättande av de "fria konsterna" och av de romerska klassikerna. Alkuin var under stor del av sitt liv diakon och år 796 blev han abbot för sankt Martins kloster i Tours.)

Mäster Eckhart om konsten att predika...

När jag predikar, brukar jag för det första tala om avskildhet och om att människan skall frigöra sig från sig själv och från alla ting; för det andra om att hon skall präglas av det ett-faldiga  goda som är Gud; för det tredje om att hon skall blli medveten om den stora ädelhet som Gud har lagt ner i hennes själ för att hon på detta underbara sätt må nå fram till Gud; för det fjärde om den gudomliga naturens renhet och om vilken glans som är i den gudomliga naturen.

(Ur Paradoxens väg. Mäster Eckharts undervisning om andligt liv av Cyprian Smith osb)
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se