Barmhärtighetens år

Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift, red. Anna Minara Ciardi, är ett sätt att genom bilder och texter minnas de stora händelser som präglade Stockholms katolska stift under Barmhärtighetens år 2016. När påve Franciskus utlyste ett Barmhärtighetens år var det just ett uttryck för att h...

Den stora upplevelsen

I samband med en omskakande frälsningsupplevelse konverterade judinnan Edith Stein till den katolska kyrkan 1921. Efter att under många år ha sökt sanningen, framför allt inom den akademiska psykologin och filosofin, resulterade en natts läsande av kyrkoläraren Teresa av Avilas texter i Steins relig...

Förlorarnas historia

I Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien – katolikernas situation under reformationsförloppet. Med hjälp av brev och dokument, varav några presenteras här för första gången, belyses perioden på ett nytt och spännande sätt. Vi stiftar bekan...

Glädjen att älska

"Denna uppmaning får en speciell mening nu under Barmhärtighetens jubelår. I första hand eftersom jag uppfattar förmaningen som en inbjudan till kristna familjer att värdera de gåvor som äktenskapet och familjen utgör och vidmakthålla en kärlek som är stark och fylld av värden som generositet, kompr...

Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)

Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den inne-håller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den inn...

Jesu liknelser

Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner", "I en stad fanns det en domare", "Två män gick upp till templet för att be", "En jordägare går ut för att leja arbetare till sin vingård" osv. Vi blir genom liknelserna försatta i andras värld och up...

Jesus

Jesu liv återberättas här så att alla kan ta det till sig, både den som är ny i tron eller inte har någon alls, och den som har en fördjupad tro och god kristuskännedom. James Martins förmåga att kommunicera, hela tiden med glimten i ögat, gör att vi bjuds med på en resa - vi känner smakerna, förnim...

Skrift och Tradition

Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk. När den lutherska reformationen genomfördes i Sverige under Gustav Vasas och hans söners ledning, innebar det i flera avseenden ett brott med det förflutna. Till exempel bidrog klosterupplösningen till att vissa kontakter med det katolska Europ...

Söka och finna Gud i allt

En eftermiddag grubblade jag på ett familjeproblem som hade uppstått, men jag undvek noggrant ämnet i vårt samtal eftersom det inte hade något att göra med mitt "andliga liv". David satt i sin gungstol, drack ur den kaffekopp han alltid hade till hands och lyssnade uppmärksamt. Efter några minut...

Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser

Vad kan medeltida mirakelberättelser om barn lära oss om den medeltida kyrkans tro och praxis? Stämmer det – som historiker antagit – att medeltidens människor genomsyrades av en närmast blind tilltro till kyrkans lära, inklusive tron på helgon och deras undergörande kraft? Fanns där inga tvivel...

Vår utgivning

Botanisera bland aktuella böcker och tidigare utgivning. Här finns även böcker ur arkivet.

Tänkvärt

Recensioner, artiklar, referat, debatt, notiser, tänkt och sagt, rapporter och intervjuer, samt gratisläsning...

Köp/Beställ

Köp eller beställ förlagets böcker hos vår distributör Katolsk Bokhandel eller hos din lokala bokhandlare...
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se