Hem » Vår utgivning

Vår utgivning

På sidan "Vår utgivning" får du kortfattade beskrivningar av böckerna. Du kan också gå vidare till underavdelningarna "Aktuella böcker", "Tidigare utgivning" och "Ur arkivet"...
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Alkuin av York

Av: Alkuin av York. Översättning och urval av Göran Fäldt
Alkuin, en av de framträdande andliga profilernai i Europa under medeltiden, föddes i York år 735. H...
Läs mer »

Andlighet mitt i vardagen

Av: Hans Schaller & Dominik Terstriep
Andlighet är inte något som vi bara möter utanför och bortom vardagen. Andlighet kan vi också möta m...
Läs mer »

Av kärlek till verkligheten

Av: Willi Lambert
Hur lär man sig ett andligt språk? Till att börja med bör man skaffa sig ett ordförråd. Av kärlek ti...
Läs mer »

Barmhärtighetens år

Av: Red. Anna Minara Ciardi
Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift, red. Anna Minara Ciardi, är ett sätt att genom bild...
Läs mer »

Behåll ert hopp! Predikningar av påven Franciskus

Av: påven Franciskus
Jorge Mario Borgoglio utsågs den 13 mars 2013 till påve efter Benedikt XVI. Den nye påven antog namn...
Läs mer »

Bortförd i Irak - en präst berättar

Av: Saad Sirop Hanna
- IDAG SKA DU BLI MUSLIM! - Med gevärspipan mot tinningen ställdes fader Saad inför valet: ditt liv...
Läs mer »

Cecilia. Katolsk Gudstjänstbok

Av: Redaktör Ulf Samuelsson
Psalmboken Cecilia innehåller drygt 500 hymner, ett kyriale på nära 100 nummer, en psaltardel med dr...
Läs mer »

Cecilia. Spelbok med ackordanalys

Av: Red. Ulf Samuelsson
I denna utgåva av gudstjänstboken Cecilia finns ackordanalys till alla de psalmer/hymner som har kun...
Läs mer »

Charles de Foucauld

Av: Lilla syster Annie av Jesus
Den 1 december 1916 sköts Charles de Foucauld ihjäl. En kristen munk som levde avskild från västvärl...
Läs mer »

Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter Gud

Av: Per Beskow
Cisterciensorden var det medeltida Sveriges viktigaste klosterorden med en avgörande betydelse för d...
Läs mer »

De fattigas rikedom. Om franciskanskt liv

Av: Henrik Roelvink
För drygt 800 år sedan föddes Franciskus av Assisi. Han blev förebild för ett oräkneligt antal männi...
Läs mer »

Den heliga Birgitta (1303–1373)

Av: Hans Hellström
Den heliga Birgitta (1303–1373) kom från en välbärgad och inflytelserik stormanssläkt. Hon hade en...
Läs mer »

Den heliga mässan

Av: Katolska liturgiska nämnden
Detta häfte i fickformat är ett särtryck ur Cecilia (s. 679-732) och innehåller mässans ordning och...
Läs mer »

Den helige Benedictus regel

Av: Övers. B. Högberg/A. Härdelin
Den helige Benedictus regel från 500-talet har utövat ett betydande inflytande på den västerländska ...
Läs mer »

Den helige Dominikus

Av: Jean-René Bouchet
Tolvhundratalets medeltidskyrka hade blivit förvärldsligad och ljummen. Inom den medeltida kristenhe...
Läs mer »

Den lilla vägen dag för dag

Av: Thérèse av Lisieux
Den 30 september 1897 dör en ung karmelitsyster - endast 24 år gammal - i sitt kloster i Lisieux. Th...
Läs mer »

Den lyssnande Maria

Av: Michele Mazzeo
Hela världens frälsning vilade ett hisnande ögonblick i en tonårsflickas hand, i bebådelsens ögonbli...
Läs mer »

Den stora upplevelsen

Av: Karl Eidem
I samband med en omskakande frälsningsupplevelse konverterade judinnan Edith Stein till den katolska...
Läs mer »

Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan

Av: Red. Dunér/Bischofberger/Gustafson
I föreliggande bok behandlas en av de svåraste konflikterna i dagens samhälle, den om det ofödda bar...
Läs mer »

Det icke förhandlingsbara. En debattbok mot dödshjälp

Av: Red. Carlsson/Gustafsson/Hellström
Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett deb...
Läs mer »

Drottning Josefina av Sverige och Norge

Av: Red. Gunnel Becker & Kjell Blückert
Drottning Josefina (1807-1876) gifte sig 16 år gammal med Oscar I och kom samma år till Sverige. Hon...
Läs mer »

Erik den helige. Sveriges skyddshelgon

Av: Hans Hellström
En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i...
Läs mer »

Ett lyssnande hjärta - benediktinsk andlighet

Av: Bernardin Schellenberger
»Är du en som älskar livet, och vill se goda dagar? Om du hör detta och svarar Ja!», skriver den he...
Läs mer »

Evangeliets glädje

Av: Påve Franciskus
Påve Franciskus vill i sin apostoliska uppmaning Evangeliets glädje (Evangelii Gaudium) uppmuntra de...
Läs mer »

Faktiskt! En bok om världsbilder och vad de vilar på

Av: Lars Melin
För den late är naturvetenskap obegripligt och kristen tro förlegad. Helt fel, faktiskt! Det ena är ...
Läs mer »

Familiaris Consortio. Om den kristna familjens roll i den moderna världen

Av: Johannes Paulus II
"Liksom varje annan levande verklighet, är även familjen kallad till att utvecklas och växa. Efter f...
Läs mer »

Franciskus av Assisi. Skrifter

Av: Henrik Roelvink
Franciskus föddes vintern 1181-1182 i Assisi. Han var son till en textilhandlare och välbärgad. Efte...
Läs mer »

För att världen skall leva

Av: Erwin Bischofberger
Nattvarden är Kyrkans mystiska hjärtpunkt. Författaren, Erwin Bischofberger, framlägger här ett anta...
Läs mer »

Förlorarnas historia

Av: Magnus Nyman
I Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien ...
Läs mer »

Gemenskapens evangelium enligt Johannes

Av: Jean Vanier; Eva Sjöstrand (övers.)
Att älska Gud och att älska människor är ytterst samma sak, menar den prisbelönte filosofen och te...
Läs mer »

Gläd er och jubla

Av: Franciskus, påve
Gläd er och jubla - av den helige fadern Franciskus om kallelsen till helighet i världen av i dag ...
Läs mer »

Glädjen att älska

Av: Påve Franciskus
"Denna uppmaning får en speciell mening nu under Barmhärtighetens jubelår. I första hand eftersom ja...
Läs mer »

Gud och världen. Tro och liv i vår tid

Av: Joseph Ratzinger/ Benedikt XVI
Gud och världen är en fullmatad intervjubok. Journalisten Peter Seewald, som lämnat kyrkan men senar...
Läs mer »

Gud är kärleken

Av: Påven Benedikt XVI
Påven Benedikt XVI:s första encyklika Gud är kärleken (Deus Caritas Est) lyfter fram den mest fundam...
Läs mer »

Guld, rökelse, myrra

Av: K. Elworth, M. Grahm, H.-D. Lindroth
Genom att studera de orientaliska katolska kyrkorna och deras liturgier kommer vi latinska katoliker...
Läs mer »

Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)

Av: Anders Ekenberg (övers.)
Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsf...
Läs mer »

Helgonens guide till lycka

Av: Robert Ellsberg
Djupt i varje människas hjärta finns en längtan efter lycka. Vi söker den på olika vägar och i olika...
Läs mer »

I hoppet är vi frälsta

Av: Påven Benedikt XVI
"I hoppet är vi frälsta", säger den helige Paulus till romarna och även till oss (Rom 8:24). Hoppet ...
Läs mer »

I martyrernas och bekännarnas tid

Av: Texter av Cyprianus och Hieronymus
Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid uts...
Läs mer »

In Laudem Gloriae. Predikningar och tal

Av: Anders Arborelius
Den 29 december 1998 är ett viktigt datum i den Katolska kyrkans moderna historia i Sverige. Då fick...
Läs mer »

Introduktion till kristendomen

Av: Joseph Ratzinger
Joseph Ratzinger (f. 1927), senare påven Benedictus XVI, publicerade 1968 denna bok om kristen tro...
Läs mer »

Jesu liknelser

Av: Denis McBride
Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner",...
Läs mer »

Jesus

Av: James Martin
Jesu liv återberättas här så att alla kan ta det till sig, både den som är ny i tron eller inte har ...
Läs mer »

Josefina. Drottning av Sverige och Norge

Av: Gunnel Becker & Gunnel Enby
Drottning Josefina (1807-1876) är för inte så få endast ett historiskt namn bland många andra. Men d...
Läs mer »

JP II. Sångbok för Sveriges Unga Katoliker

Av:
"Ni är världens framtid, ni är kyrkans hopp". Dessa ord sade Johannes Paulus II, vår förre påve, om ...
Läs mer »

Kardinalens novisår, ett slags postilla

Av: Anders Arborelius ocd
Den 28 juni 2017 blev Anders Arborelius ocd, biskop i Stockholms katolska stift, kardinal. Påve Fr...
Läs mer »

Katarina av Siena

Av: Bernard Sesé
Katarina av Siena (1347-1380), mystiker, kyrkolärare, skyddshelgon för Europa, har sedan länge anset...
Läs mer »

Katolsk Kalender 2019

Av:
Sedan 2018 utges Katolsk Kalender av Veritas Förlag. Beställ ditt exemplar hos Katolsk Bokhandel, ...
Läs mer »

Katolska kyrkan i fickformat

Av: Erwin Bischofberger
Författaren ger i föreliggande bok en orientering - från "fågelperspektiv" - om den Katolska kyrkans...
Läs mer »

Katolska kyrkans historia

Av: J. Derek Holmes/Bernard W. Bickers
I en avlägsen avkrok av Romarriket, närmare bestämt i Palestina, uppträdde för drygt tvåtusen år sed...
Läs mer »
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se