Hem » Vår utgivning » Böcker » Erik den helige. Sveriges skyddshelgon
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Erik den helige. Sveriges skyddshelgon

Författare: Hans Hellström
ISBN: 978-91-89684-79-9
Utgivningsår: 

2011

 

En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i Uppsala. Han blev snart ansedd som helgon och sedemera som Sveriges nationalhelgon. Under framförallt 1300- och 1400-talet blomstrade Erikskulten i Sverige. Detta visar inte minst den rikhaltiga förekomsten av altarskåp, kalkmålningar och skulpturer i svenska kyrkor, där Erik den helige är avbildad. Idag återfinns exempelvis kung Erik i Stockholms stadsvapen.

 

En del historiker vill förpassa Erikslegenden till historiens skräpkammare och inom forskningen har det sagts att legenden är en schablonmässig kompilation tillkommen i tendentiöst syfte. Bakom den fanns endast maktpolitiska skäl. Den var ett listigt påfund av Uppsalaklerkerna. Men med ett sådant synsätt s förringas och förlöjligas den medeltida människans fromhet och tro. Det finns i det medeltida tänkandet en hängivenhet för andliga mål, något som kan vara svårt att förstå i vår moderna och rationella tid...

 

Författaren Hans Hellström är fil. dr. i historia och teol. kand. Han har tidigare utkommit med ett tiotal populärvetenskapliga böcker.

 

Boken är häftad. 67 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se