Hem » Vår utgivning » Bildspel startsidan » Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)

Författare: Anders Ekenberg (övers.)
ISBN: 9789187389382
Utgivningsår: 2018
 
Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den inne-håller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den innehåller en mängd reflexioner över hur Bibeln bör tolkas i dag. Handboken anknyter i hög grad till påven Franciskus eget sätt att predika. Men den utnyttjar också en mängd erfarenheter och insikter ur den stora katolska predikotraditionen.


Den sätter konsekvent in predikan i liturgins sammanhang. Kyrkoåret och predikan på olika dagar under året gås igenom. Ingen katolsk predikant kan vara utan handboken. För att kunna vara till hjälp och inspiration även för förkunnare i andra kyrkor och samfund är utgåvan försedd med en lista över kyrkoårets texter som gör det lätt att jämföra med texturvalet i, till exempel, Den svenska evangelie-boken.


Boken ges ut av Veritas förlag på uppdrag av Katolska liturgiska nämnden (KLN) och är översatt av Anders Ekenberg.
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se