Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser

Författare: Eva Österberg
ISBN: 978-91-87389-41-2
Utgivningsår: 2018
 

Vad kan medeltida mirakelberättelser om barn lära oss om den medeltida kyrkans tro och praxis? Stämmer det – som historiker antagit – att medeltidens människor genomsyrades av en närmast blind tilltro till kyrkans lära, inklusive tron på helgon och deras undergörande kraft? Fanns där inga tvivel bland dem som representerade eller omfamnade kyrkans lära?

Med exempel från svensk medeltid applicerar Eva Österberg frågor om tro, tillit och tvivel på olika  mirakelberättelser där barn räddats till livet och visar på den relation som kan utläsas mellan barn och deras föräldrar eller andra släktingar. I boken belyser författaren också hur tron på underverk och kärlek till barn skildras i mirakelberättelserna och vad detta säger oss om den medeltida kyrkans tro och praxis, inte minst om barnens roll i medeltida helgonprocesser.

Eva Österberg (f. 1942) är professor emerita i historia vid Lunds universitet och en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till kultur- och mentalitetsforskningens genombrott i Sverige och betonat religionens roll i äldre historia och samhälle. Hon är även aktuell med boken De små då. Perspektiv på barn i historien (Natur & Kultur, 2016).

 

Österberg mottog 2016 Kellgrenpriset av Svenska Akademien och 2017 tilldelades hon Anders Nygren-priset av Centrum för teologi och religionsvetenskap, Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se