Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Markusevangeliet & Filipperbrevet med katolsk kommentar
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Markusevangeliet & Filipperbrevet med katolsk kommentar

Författare: T. Forberg, G. Hallonsten, E. Sennerstrand
ISBN: 9789187389498
Utgivningsår: 2018
 
Bibeln är den äldsta och viktigaste delen i kyrkans heliga tradition. Det är i Bibelns ord som vi får kännedom om hur Guds frälsningsverk tog sin början med patriarken Abraham och fick sin fullbordan när Gud själv trädde in i världen genom sin Son. Det är i första hand i kyrkan och i hennes liturgi och förkunnelse som katoliken möter bibelordet. Den enskildes privata bibelläsning har ofta tenderat att komma i skymundan, inte minst eftersom Bibeln många gånger är svår att läsa på egen hand och alltid måste tolkas i ljuset av kyrkans samlade troserfarenhet. Av den orsaken har katolska bibelutgåvor oftast varit försedda med förklarande noter.

På initiativ av biskopen i Stockholms katolska stift, kardinal Anders Arborelius, har ett arbete nu inletts att skapa en "katolsk bibel" på svenska, varav denna utgåva av Markusevangeliet och Filipperbrevet utgör ett första prov. Utöver bibelkommissionens gängse notapparat återfinns här talrika referenser till paragrafer i Katolska kyrkans katekes men även till kyrkofäder och andra författare som står i den katolska traditionen. Noterna har skrivits av Emanuel Sennerstrand, lärare vid S:ta Elisabets folkhögskola i Göteborg, har granskats ur teologisk synpunkt av professor Gösta Hallonsten, Lund, och ur bibelvetenskaplig synpunkt av docent Tord Fornberg, Uppsala.

Boken är en provutgåva. De särskilt ombedda remissinstanserna ombeds inkomma med sina synpunkter under februari månad nästa år. Därefter träffas redaktionen igen och går vidare med arbetet.
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se