Hem » Vår utgivning » Böcker » Den heliga Birgitta (1303–1373)
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Den heliga Birgitta (1303–1373)

Författare: Hans Hellström
ISBN:  9789187389504
Utgivningsår: 2018
 

Den heliga Birgitta (1303–1373) kom från en välbärgad och inflytelserik stormanssläkt. Hon hade en stor social ansvars- och rättvisekänsla, som under medeltiden var ytterst ovanlig inom den härskande klassen.

 

Med stöd av sina uppenbarelser kritiserade Birgitta de kristna i sin samtid. De hade avfallit och levde inte som kristna borde göra. Ingen kom egentligen undan hennes många gånger hårda domsord, varken kungar, biskopar eller påvar.

 

Birgitta grundade birgittinorden och Vadstena kloster tillkom enligt hennes anvisningar. Hon helgonförklarades år 1391 och år 1999 utsåg påve Johannes Paulus II Birgitta till ett av Europastre kvinnliga skyddshelgon.

 

Författaren Hans Hellström (f. 1957) är fil. dr i historia och teol. kand. Han har tidigare utkommit med ett tjugotal populärvetenskapliga böcker.

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se