Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Thomas av Aquino: Tolv föreläsningar
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Thomas av Aquino: Tolv föreläsningar

Författare: Josef Pieper
ISBN: 9789187389481
Utgivningsår: 2019
 
Han var portalfiguren under det århundrade då det moderna Europa började ta form, med dess fruktbara legering av intellektuell nyfikenhet, djärv stridslystnad och livskraftiga institutioner och system.

Han var »den änglalike doktorn«, kyrkans store lärare, den helige Thomas av Aquino (1225–1274). Men han är också en tänkare för vår tid – systematikern, apologeten, polemikern som befann sig mitt i en för varje dag allt brokigare och stormigare värld av nya upptäckter, idéer och övertygelser, tankar och tvivel.

Denna bok vänder sig till katolska bekännare som vill fördjupa sin bekantskap med ett av kyrkans stora helgon, till den som vill veta mer om skolastikens tidevarv och en av dess främsta representanter, till den som är förtrogen med hjärtats och förnuftets längtan efter större kunskap om Gud.

Josef Pieper (1904–1997) var katolsk professor i filosofi i Münster. Hans tolv föreläsningar om Thomas av Aquino är en genomgripande och inspirerande översikt av Thomas liv, verk och tid. Boken utkom på svenska 1960 i över-sättning av Alf Ahlberg. I denna utgåva ingår även en tidigare på svenska opublicerad studie av S:t Thomas och latinet, översatt av Stefan Jarl som också bearbetat och moderniserat hela texten.

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se