Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » I hoppet är vi frälsta
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

I hoppet är vi frälsta

Författare: Påven Benedikt XVI
ISBN: 978-91-89684-80-5
Utgivningsår: 2011
 
"I hoppet är vi frälsta", säger den helige Paulus till romarna och även till oss (Rom 8:24). Hoppet är ett nyckelord i kristendomen. De kristna har en framtid - det eviga livet. Jesus Kristus visar oss vägen bortom döden. Framtidens port har slagits upp.
 
Människans hopp är Gud - Gud som älskar oss "tills allt är fullbordat" (Joh 19:30). Människan är skapad för evigheten. Utan gud har hon inget hopp. Jesus säger: "känn ingen oro och tappa inte modet" (Joh 14:27).
 
Påven benedikt XVI:s encyklika Spe Salvi behandlar det kristna hoppet. encyklikan utgör den andra i en serie om tre: Den första var Gud är kärleken (Deus Caritas Est) och den tredje har titeln Kärlek i sanning  (Caritas in Veritate).
 
Översättning till svenska av den katolske kyrkoherden Ingvar Fogelqvist.
 
Boken är häftad. 93 sidor. 
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se