Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan

Författare: Red. Dunér/Bischofberger/Gustafson
ISBN: 978-91-89684-57-7
Utgivningsår: 2009
 

I föreliggande bok behandlas en av de svåraste konflikterna i dagens samhälle, den om det ofödda barnet. Inte mångafrågor är mer laddade och sällan är positionerna så fastlåsta som i abortdebatter. "Vi frågade oss om inte borde kunna föra samtalet på en annan nivå, med tydlighet i vår ståndpunkt och samtidigt med respekt för andra uppfattningar", skriver redaktörerna i bokens inledning.

 

Resultatet har blivit en utförlig samling texter som griper sig an ämnet från en rad olika håll. Här återfinns såväl medicinska och filosofiska som litterära, juridiska och psykologiska perspektiv. Bland de tio författarna finns läkare, sjuksköterskor, psykologer och forskare; alla med kristen grundsyn.

 

När blir fostret människa? Är kvinnan och fostret två olika individer? Vad väger tyngst - kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

 

Det lär dröja innan dessa frågeställningar har analyserats och diskuterats färdigt. den svårlösta konflikten - om den ofödda människan önskar vara ett bidrag till den pgående debatten.

 

Om redaktörerna:

Anna Dunér är författare och litteraturvetare.

Erwin Bischofberger är jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik.

Sture Gustafson är författare och f.d. radioproducent.

 

Boken är inbunden med skyddsomslag. 228 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se