Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Nils Dacke. Den katolske bondehövdingen
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Nils Dacke. Den katolske bondehövdingen

Författare: Hans Hellström
ISBN: 978-9189684-59-1
Utgivningsår: 2009
 

Nils Dacke har ett dåligt eftermäle inom historieforskningen. Enligt Gustav Vasa var han en tjuv, förrädare och kättare. att denna bild levt kvar av Dacke beror sannolikt på att det är segrarna som skriver historia. författaren presenterar här en mer nyanserad bild av bondehövdingen och orsakerna till den så kallade Dackefejden i Småland, i början av 1540-talet.

 

Författaren Hans Hellström är teol. kand och fil. dr. i historia. Han har tidigare utkommit med ett tiotal populärvetenskapliga böcker.

 

Nils Dacke. Den katolske bondehövdingen ingår som nr. 3 i Birgittaföreningens skriftserie. 

 

Boken är häftad. 53 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se