Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter Gud
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter Gud

Författare: Per Beskow
ISBN: 978-91-89684-50-8
Utgivningsår: 2008
 

Cisterciensorden var det medeltida Sveriges viktigaste klosterorden med en avgörande betydelse för det svenska rikets tillkomst och utveckling. År 1143 kom franska munkar, utsända av ordens främste ledare, Bernard av Clairvaux, och grundade de första klostren, Alvastra och Nydala.

 

Munkarna förde med sig skrivkunnighet, boklig bildning och medicinska kunskaper. De bidrog också genom sitt vetande till utvecklingen av jordbrukets teknologi och vattentillförsel. I och med reformationen under 1500-talet stängdes klostren. Även om många av klostrenföll i ruiner finns vissa byggnader bevarade, till exempel Varnhems och Vretas klosterkyrkor.

 

Författaren Per Beskow är religions- och kyrkohistoriker, docent vid Lunds universitet. Han är verksam som kulturskribent i bland annat tidskrifterna Signum och Pilgrim.

 

Cistercienserna. Kärleken till lärdom och törsten efter Gud ingår i Birgittaföreningens skriftserie, nr. 2.

 

Boken är häftad i pocketformat. 64 sidor.

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se