Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Mässans mål och mening
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Mässans mål och mening

Författare: Syster Veronica op
ISBN: 978-91-89684-71-3
Utgivningsår: 2010
 
Kyrkan har firat eukaristin i över två tusen år. Kyrkan lever av eukaristin. Mässan är källan och höjdpunkten i Kyrkans liv och sändning.
 
Författaren, dominikansyster Veronica Tournier, låter oss i Mässans mål och mening följa med i ett antal meditationer över eukaristins mysterium. Hon talar till oss men framförallt med oss, tillsammans med den gudstjänstfirande församlingen.
 
Till varje kapitel hör texter ur konciliedokument, gudstjänstliv och kyrkoliv i fornkyrkan och Bibeln. Texterna är avsedda att ytterligare fördjupa läsning.
 
Boken är häftad. 132 sidor. 
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se