Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Kärlek i sanning
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Kärlek i sanning

Författare: Påven Benedikt XVI
ISBN: 978-91-89684-63-8
Utgivningsår: 2009
 

Den helige Paulus framhåller vikten av att förena sanningen med kärleken - veritas in caritate. Påven Benedikt XVI vill i sin tredje encyklika även gå den motsatta och kompletterande riktningen, alltså förena kärleken med sanningen - caritas in veritate. Kärleken måste, enligt påven, förstås, bekräftas och praktiseras i sanningens ljus.

 

Benedikt XVI behandlar i encyklikan - mot bakgrund av finanskrisen - många av de avgörande frågorna i vår tid. Han poängterar att, bortom stat och marknad, måste det finnas ett civilt samhälle som präglas av broderlig människokärlek. Kärleken är huvudvägen i Kyrkans sociallära; det gäller både den lilla familjen och hela samhället - både lokalt och globalt.

 

Boken är häftad i pocketformat. 172 sidor. 

 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se