Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Kristen etik i fickformat
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Kristen etik i fickformat

Författare: Erwin Bischofberger
ISBN: 978-89684-69-0
Utgivningsår: 2010
 

Det mänskliga livet är inte möjligt utan etiskt tänkande och moraliskt handlande. att behöva välja ståndpunkt hör till människans villkor.

 

Den kristna etikens grund är för det första förnuftets insikt, för det andra Nya testamentets budskap och för det tredje Kyrkans tolkning av både mänsklig insikt och gudomlig uppenbarelse.

 

Författaren Erwin Bischofberger är teol. dr., jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Under åren 1985-2000 var han medlem i statens medicinsk-etiska råd. Bischofberger har tidigare utkommit med ett flertal böcker inom ämnesområdena medicinsk etik och teologi.

 

Boken är inbunden. 86 sidor 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se