Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Oremus. Katolsk bönbok
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Oremus. Katolsk bönbok

Författare: Katolska Liturgiska Nämnden (red)
ISBN: 978-91-87389-09-2
Utgivningsår: 2014
 

Oremus, låt oss bedja! Den uppmaningen möter oss gång på gång, när eukaristin firas. Mässan är en böneskola, där vi leds in i bönens olika former. Den är Kyrkans bön framför alla andra. Där frambär Kristus sig själv och hela sin mystiska kropp som ett lovoffer till Faderns ära. Och vi blir indragna i denna bön och förvandlas i vår tur till bedjande människor. Det är viktigt att lita på detta faktum: genom dopet har vi blivit bedjare och i eukaristin får vi öva upp denna nåd som redan givits oss. Vi ansluter oss till en verklighet som finns i oss. Bönens verklighet finns i oss. l dopet blir vi Andens tempel, där bönen är oavlåtlig, eftersom Sonen tillber Fadern i oss. Vi ansluter oss till en verklighet som finns i oss. Bönen är ständigt inom räckhåll. Det är bara att gå in i något som redan finns där. I eukaristin påminns vi gång på gång om detta ständiga erbjudande som bönen är. Vi sänks ner i bönens levande vatten och får dricka oss otörstiga. Vi modelleras om till att bl allt mer bedjande människor. I mässan blir vi vad vi innerst inne är genom dopet.

 

Men vi behöver ännu mer undervisning om bön. Vi behöver konkreta förebilder för hur vi kan be. Hela traditionen är överfull av exempel på bedjande människor, som lämnat böner efter sig. Denna skatt av böneerfarenheter står till vårt förfogande. Alla bönens skatter är gemensamma. Som lemmar i Kristi mystiska kropp har vi allt gemensamt. Denna bönbok Oremus är just ett uttryck för detta. Här får vi ta del av Kyrkans samlade erfarenhet av vad bönen betytt för dem. Vi får göra andra människors böner till våra. Vi får ställa oss i raden av bedjare som gemensamt vill prisa och förhärliga Gud. Vi får ta del av den böneskatt, som Kyrkan får förvalta och dela med sig av. Vi får ösa fritt ur källan med det levande vattnet.

 

(Ur biskop Anders Arborelius förord)

 

Boken i mörkröd skinnimitation med två märkband. 579 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se