Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Trosbekännelsen
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Trosbekännelsen

Författare: Syster Veronica op
ISBN: 978-91-89684-87-4
Utgivningsår: 2012
 

Trosbekännelsen är inte bara poesi och vackra ord utan den ger oss insikt i vem Gud är och vad han gör. Från början hörde trosbekännelsen till dopritualet, men tidigt i Kyrkans historia införlivades den med söndagens mässa. Författaren syster Veronica Tournier går i den här boken igenom den apostoliska och den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen, steg för steg, i ett antal betraktelser.

 

Biskop Anders Arborelius i förordet: "Det är min förhoppning att denna skrift för många skall bli en ögonöppnare och nyckel till trons skattkammare. Vi behöver vägledare som syster Veronica som hjälper oss att tränga in i trosbekännelsens värld."

 

Syster Veronica är dominikansyster och har på Veritas Förlag tidigare utkommit med Mässans mål och mening.

 

Boken är häftad och omfattar 108 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se