Hem » Vår utgivning » Böcker » De fattigas rikedom. Om franciskanskt liv
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

De fattigas rikedom. Om franciskanskt liv

Författare: Henrik Roelvink
ISBN: 978-91-89684-86-7
Utgivningsår: 2012
 

För drygt 800 år sedan föddes Franciskus av Assisi. Han blev förebild för ett oräkneligt antal människor och är ett älskat helgon. Nutiden känner honom som "en profet för vår tid" och år 1979 utnämndes han till "miljöns skyddshelgon" av påven Johannes Paulus II. den här boken handlar om franciskansk spiritualitet, det vill säga den helhetssyn på människan och Gud, kyrkan och samhället, som har sitt ursprung i helgonet från Assisi och hans trosliv.

 

I ärlighetens namn ska sägas att Franciskus budskap egentligen ställer omöjliga krav på oss. Ingen av oss förmår leva så som han gjorde. Men vi får för den skull inte låta oss förtröttas. Och Franciskus säger att det viktigaste av alla råd är: "att inget annat göra än att ivrigt följa Herrens vilja och att behaga honom." Vi ska söka Gud och vi ska försöka gestalta Jesus Kristus i vårt liv, hans ödmjukhet och fattigdom, hans lydnad och hans lidande.

 

Författaren Henrik Roelvink är franciskan och katolsk präst. Han har även, på Veritas Förlag, utkommit med Franciskus av Assisi Skrifter (2011) och Klara av Assisi Skrifter och dokument (2012).

 

Boken är häftad och omfattar 217 sidor. Format: 110x180 m.m.

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se