Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Klara av Assisi. Skrifter och dokument
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Klara av Assisi. Skrifter och dokument

Författare: Henrik Roelvink
ISBN: 978-91-89684-83-6
Utgivningsår: 2012
 

Klara av Assisi (1193-1253) var unik. Hon var den första kvinnan i kyrkans historia som själv skrev en ordensregel för sin nya orden. En kontemplativ nunna som under mer än trettio år lyckades motstå påvar och kardinaler i en hjärteangelägenhet och ändå behöll deras respekt och beundran. en andlig ledare som i fyra brev gav råd till en prinsessa långt bort i ett annat land. En abbedissa som vid sin död ledde ett sextiotal kloster, vilka hon dock aldrig hade besökt. Ett helgon som redan vid sin begravning nästan helgonförklarades av påven som förrättade den. Några månader efter hennes död startade processen som två år senare ledde till att påven infogade henne på listan över heliga jungfrur.

 

Chiara di Favarone di Offreduccio tillhöde en av de viktigaste adelsfamiljerna i Assisi, men som artonåring avstod hon från äktenskap och ett liv i rikedom och socialt anseende. Hon blev den första kvinnliga följeslagaren till den helige Franciskus, och var minst lika asketisk som han. Efter Franciskus död blev hon ett självklart andligt centrum för hela den franciskanska familjen.

 

Här översätts för första gången hennes skrifter och dokument omkring hennes helgonförklaring till modern svenska, tillsammans med utförliga kommentarer och förklaringar. Föreliggande bok ansluter till den nya översättningen av Franciskus skrifter, som utkom 2011. Översättare och författare var också där Henrik Roelvink OFM.

 

Teol. dr. Henrik Roelvink är franciskan och katolsk präst.

 

Boken är inbunden med skyddsomslag och märkband. Den omfattar 281 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se