Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Sankta Lucia
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Sankta Lucia

Författare: Hans Hellström
ISBN: 978-91-89684-99-7
Utgivningsår: 2012
 

Den 13 december år 304 avrättades en ung kvinna på Sicilien. Lucia, som hon hette, dog martyrdöden för sin kristna tros skull. Hon helgonförklarades i början av 400-talet och Luciakulten spred sig över det kristna Europa. Även i sverige vördades Lucia under hela medeltiden.

 

I det protestantiska Sverige under tiden efter reformationen till en bra bit in på 1800-talet ersattes Luciakulten av olika "folkliga" traditioner. Här finns exempelvis historier om stökiga "Lussebrudar" och "vitklädda fruntimmer" som serverade mat i sovrummet.

 

Det moderna Luciafirandet inleddes år 1927 då det första offentliga Luciatåget anordnades i Stockholm.

 

Över tid så uppvisar det svenska Luciafirandet stora skillnader i tankar, seder och bruk. I föreliggande skrift ges några inblickar i ämnet ...

 

Författaren Hans Hellström är fil. dr. i historia och teol. kand. Han har tidigare utkommit med böcker om exempelvis Erik den helige och Nils Dacke.

 

Boken är häftad och omfattar 44 sidor.

 

ISBN 978-91-89684-99-7 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se