Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Låt mig "avlägga räkenskap" ...
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Låt mig "avlägga räkenskap" ...

Författare: Henrik Roelvink
ISBN: 978-91-89684-97-3
Utgivningsår: 2013
 

Henrik Roelvink föddes år 1937 i Oirschot, nära Eindhoven i Nederländerna. Barndomen präglades av det Andra världskriget. Hemmet fungerade som en sluss för nedskjutna brittiska flygare. Fadern satt under en period i tyskt fångläger.

 

Författaren skildrar här sin tidiga kallelse till franciskan och präst. Något som hans far principiellt motsatte sig. Detta till trots inledde han filosofiska och teologiska studier, och vi får här en inblick i hur det var att studera till ordensman och katolsk präst under 1950- och 1960-talet.

 

Henrik Roelvink tänkte sig et liv som missionär i Brasilien, men hamnade i Sverige. I boken beskriver författaren mötet med det svenska samhället, de teologiska studierna i Uppsala och uppbyggandet av församlingen i Linköping.

 

Författaren ledde under flera årtionden det ekumeniska arbetet i Stockholm katolska stift och i boken skildras initierat och utförligt det ekumeniska klimatet i Sverige.

 

Under senare år har Henrik Roelvink medverkat i det så kallade "klosterprojektet" i Kumla, där internerna, under klosterlika förhållanden, får möjlighet att meditera och reflektera över sina liv. arbetet har varit framgångsrikt. Författaren skriver: "Projektet håller kriminellt belastade personer efter fullbordat straff utanför fängelseväsendet, eftersom de flesta har ändrat sig på djupet av sin person."

 

Henrik Roelvink avslutar boken med orden: "Jag tackar dig, du Ende och Trefaldige, som alltid har varit med mig."

 

Författaren Torgny Lindgren skriver i förordet: "Under Henrik Roelvinks många år i Sverige har mycket hänt. Den svenska statskyrkan har avskaffats och politiserats, frikyrkorna har skrumpnat och i viss mån förenats, ekumeniken har blomstrat och långsamt vissnat, det Andra Vatikankonciliet har bidragit till att föra in en ny känsla av frihet i kyrkan. Om detta berättar Roelvink i sina minnen, som därför kommer att utgöra ett väsentligt bidrag till vår kyrkohistoria."

 

Boken är inbunden med märkband och omfattar 297 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se