Hem » Vår utgivning » Böcker » Tidigare utgivning » Kyrkan och religionerna. Katolska grunddokument
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Kyrkan och religionerna. Katolska grunddokument

Författare: Red. Kaj Engelhart
ISBN: 91-89684-30-3
Utgivningsår: 2005
 

Kyrkan och religionerna innehåller åtta katolska grunddokument samt ett tal av påven Johannes Paulus II:

 

Ur Lumen gentium, Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, 1964.

 

Nostra aetate, Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna, 1965.

 

Ur Gaudium et spes, andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om världen av idag, 1965.

 

Kyrkans attityd till utövare av andra religioner, Sekretariatet för de icke-kristna, 1984.

 

Ur Redemptoris missio, encyklika av påven Johannes Paulus II, 1990.

 

Dialog och förkunnelse, Påvliga rådet för interreligiös dialog, 1991.

 

Ur Dominus Iesus, deklaration från Kongregationen för trosläran, 2000.

 

Ur Novo millennio ineunte, encyklika av påven Johannes Paulus II, 2001.

 

Tal till unga muslimer i Casablanca, Marocko, av påven Johannes Paulus II, 1985.

 

Boken är häftad och omfattar 142 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se