Hem » Vår utgivning » Böcker » Aktuella böcker » Vänskapens sakrament
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Vänskapens sakrament

Författare: Egied van Broeckhoven
ISBN: 978-91-87389-08-5
Utgivningsår: 2014
 

"Min kallelse: att undervisa människorna om vänskapens mystiska djup." Den som levde denna kallelse var Egied van Broeckhoven, jesuit och arbetarpräst. Han omkom i en arbetsplatsolycka 1967 vid nyss fyllda 34 år.

 

Vänskapens sakrament återger ett urval av hans dagboksanteckningar, som vittnar om en enastående mystiker i modern tid. Egieds mystik är konkret och jordnära. Han fick erfara Gud, inte i största allmänhet utan i vännen, framförallt i vänskapen med de fattiga, i den konkreta världen, närmare bestämt i Bryssels eländiga arbetarkvarter.

 

Vännerna och världen här och nu blev hans "brinnande buske", där han mötte Gud. Hos bådadera kände han sig mitt i hjärtat av den treeninge Gudens hemlighet. Egied var hemma både i Gud och världen.

 

Det som utmärker hans mystik är upptäckten av vänskapens mystiska djup och sambandet mellan livet här och nu samt tron på den treenige Guden.

 

Vänskapens sakrament manar till begrundan och meditation. Den är riktigt bröd, inte sötsaker.

 

Översättning av Birgit Lindkvist Markström.

 

Inledning och bearbetning av Dominik Terstriep. 

 

Dominik Terstriep är jesuitpater. Han är verksam i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm och vid Newmaninstitutet i Uppsala.

 

Boken är inbunden och omfattar 188 sidor. Boken är försedd med läsband.

 

ISBN 978-91-87389-08-5 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se