Hem » Vår utgivning » Böcker » I martyrernas och bekännarnas tid
Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

I martyrernas och bekännarnas tid

Författare: Texter av Cyprianus och Hieronymus
ISBN: 978-91-87389-10-8
Utgivningsår: 2014
 

Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och år 258 led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd.

 

När Hieronymus föddes år 342 var Kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider. Och vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde Kyrkan sin tro.

 

Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin - Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften "Mot Helvidius", som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades.

 

Översättning och inledningar av Göran Fäldt.

 

Boken är häftad och omfattar 158 sidor. 

Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se