Hem » Vår utgivning » Aktuella böcker

Vår utgivning

Under rubriken "Aktuella böcker" finner du de senaste titlarna i förlagets utgivning eller andra, på annat sätt, uppmärksammade böcker.

Aktuella böcker
Tidigare utgivning
Ur arkivet

Andlighet mitt i vardagen

Av: Hans Schaller & Dominik Terstriep
Andlighet är inte något som vi bara möter utanför och bortom vardagen. Andlighet kan vi också möta m...
Läs mer »

Av kärlek till verkligheten

Av: Willi Lambert
Hur lär man sig ett andligt språk? Till att börja med bör man skaffa sig ett ordförråd. Av kärlek ti...
Läs mer »

Barmhärtighetens år

Av: Red. Anna Minara Ciardi
Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift, red. Anna Minara Ciardi, är ett sätt att genom bild...
Läs mer »

Behåll ert hopp! Predikningar av påven Franciskus

Av: påven Franciskus
Jorge Mario Borgoglio utsågs den 13 mars 2013 till påve efter Benedikt XVI. Den nye påven antog namn...
Läs mer »

Bortförd i Irak - en präst berättar

Av: Saad Sirop Hanna
- IDAG SKA DU BLI MUSLIM! - Med gevärspipan mot tinningen ställdes fader Saad inför valet: ditt liv...
Läs mer »

Cecilia. Katolsk Gudstjänstbok

Av: Redaktör Ulf Samuelsson
Psalmboken Cecilia innehåller drygt 500 hymner, ett kyriale på nära 100 nummer, en psaltardel med dr...
Läs mer »

Cecilia. Spelbok med ackordanalys

Av: Red. Ulf Samuelsson
I denna utgåva av gudstjänstboken Cecilia finns ackordanalys till alla de psalmer/hymner som har kun...
Läs mer »

Charles de Foucauld

Av: Lilla syster Annie av Jesus
Den 1 december 1916 sköts Charles de Foucauld ihjäl. En kristen munk som levde avskild från västvärl...
Läs mer »

De fattigas rikedom. Om franciskanskt liv

Av: Henrik Roelvink
För drygt 800 år sedan föddes Franciskus av Assisi. Han blev förebild för ett oräkneligt antal männi...
Läs mer »

Den heliga Birgitta (1303–1373)

Av: Hans Hellström
Den heliga Birgitta (1303–1373) kom från en välbärgad och inflytelserik stormanssläkt. Hon hade en...
Läs mer »

Den heliga mässan

Av: Katolska liturgiska nämnden
Detta häfte i fickformat är ett särtryck ur Cecilia (s. 679-732) och innehåller mässans ordning och...
Läs mer »

Den helige Dominikus

Av: Jean-René Bouchet
Tolvhundratalets medeltidskyrka hade blivit förvärldsligad och ljummen. Inom den medeltida kristenhe...
Läs mer »

Den lilla vägen dag för dag

Av: Thérèse av Lisieux
Den 30 september 1897 dör en ung karmelitsyster - endast 24 år gammal - i sitt kloster i Lisieux. Th...
Läs mer »

Den lyssnande Maria

Av: Michele Mazzeo
Hela världens frälsning vilade ett hisnande ögonblick i en tonårsflickas hand, i bebådelsens ögonbli...
Läs mer »

Den stora upplevelsen

Av: Karl Eidem
I samband med en omskakande frälsningsupplevelse konverterade judinnan Edith Stein till den katolska...
Läs mer »

Det icke förhandlingsbara. En debattbok mot dödshjälp

Av: Red. Carlsson/Gustafsson/Hellström
Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett deb...
Läs mer »

Erik den helige. Sveriges skyddshelgon

Av: Hans Hellström
En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i...
Läs mer »

Ett lyssnande hjärta - benediktinsk andlighet

Av: Bernardin Schellenberger
»Är du en som älskar livet, och vill se goda dagar? Om du hör detta och svarar Ja!», skriver den he...
Läs mer »

Evangeliets glädje

Av: Påve Franciskus
Påve Franciskus vill i sin apostoliska uppmaning Evangeliets glädje (Evangelii Gaudium) uppmuntra de...
Läs mer »

Faktiskt! En bok om världsbilder och vad de vilar på

Av: Lars Melin
För den late är naturvetenskap obegripligt och kristen tro förlegad. Helt fel, faktiskt! Det ena är ...
Läs mer »

Familiaris Consortio. Om den kristna familjens roll i den moderna världen

Av: Johannes Paulus II
"Liksom varje annan levande verklighet, är även familjen kallad till att utvecklas och växa. Efter f...
Läs mer »

Franciskus av Assisi. Skrifter

Av: Henrik Roelvink
Franciskus föddes vintern 1181-1182 i Assisi. Han var son till en textilhandlare och välbärgad. Efte...
Läs mer »

Förlorarnas historia

Av: Magnus Nyman
I Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien ...
Läs mer »

Gemenskapens evangelium enligt Johannes

Av: Jean Vanier; Eva Sjöstrand (övers.)
Att älska Gud och att älska människor är ytterst samma sak, menar den prisbelönte filosofen och te...
Läs mer »

Gläd er och jubla

Av: Franciskus, påve
Gläd er och jubla - av den helige fadern Franciskus om kallelsen till helighet i världen av i dag ...
Läs mer »

Glädjen att älska

Av: Påve Franciskus
"Denna uppmaning får en speciell mening nu under Barmhärtighetens jubelår. I första hand eftersom ja...
Läs mer »

Handbok för predikanter. Homiletiskt direktorium (2015)

Av: Anders Ekenberg (övers.)
Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsf...
Läs mer »

I martyrernas och bekännarnas tid

Av: Texter av Cyprianus och Hieronymus
Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid uts...
Läs mer »

Introduktion till kristendomen

Av: Joseph Ratzinger
Joseph Ratzinger (f. 1927), senare påven Benedictus XVI, publicerade 1968 denna bok om kristen tro...
Läs mer »

Jesu liknelser

Av: Denis McBride
Jesu liknelser, som skildras i Evangelierna, drar in läsaren i en historia: "En man hade två söner",...
Läs mer »

Jesus

Av: James Martin
Jesu liv återberättas här så att alla kan ta det till sig, både den som är ny i tron eller inte har ...
Läs mer »

Kardinalens novisår, ett slags postilla

Av: Anders Arborelius ocd
Den 28 juni 2017 blev Anders Arborelius ocd, biskop i Stockholms katolska stift, kardinal. Påve Fr...
Läs mer »

Katolsk Kalender 2019

Av:
Sedan 2018 utges Katolsk Kalender av Veritas Förlag. Beställ ditt exemplar hos Katolsk Bokhandel, ...
Läs mer »

Klara av Assisi. Skrifter och dokument

Av: Henrik Roelvink
Klara av Assisi (1193-1253) var unik. Hon var den första kvinnan i kyrkans historia som själv skrev ...
Läs mer »

Lovad vare du

Av: Påve Franciskus
"Det är mitt hopp att denna encyklika, som nu utökar Kyrkans undervisning i sociallära, kan hjälpa o...
Läs mer »

Låt mig "avlägga räkenskap" ...

Av: Henrik Roelvink
Henrik Roelvink föddes år 1937 i Oirschot, nära Eindhoven i Nederländerna. Barndomen präglades av de...
Läs mer »

Man och kvinna till Guds avbild

Av: Syster Sofie o.p.
Påven Johannes Paulus II:s banbrytande verk om den mänskliga sexualiteten har kallats för "en tidsin...
Läs mer »

Markusevangeliet & Filipperbrevet med katolsk kommentar

Av: T. Forberg, G. Hallonsten, E. Sennerstrand
Bibeln är den äldsta och viktigaste delen i kyrkans heliga tradition. Det är i Bibelns ord som vi få...
Läs mer »

Mässans mål och mening

Av: Syster Veronica op
Kyrkan har firat eukaristin i över två tusen år. Kyrkan lever av eukaristin. Mässan är källan och hö...
Läs mer »

Möte med ondskan. En exorcist berättar

Av: Ange Rodriguez OP, Malin Loman (övers.)
Under 10 år var dominikanpatern Ange Rodriguez exorcist i det franska stiftet Lyon. Han berättar o...
Läs mer »

Oremus. Katolsk bönbok

Av: Katolska Liturgiska Nämnden (red)
Oremus, låt oss bedja! Den uppmaningen möter oss gång på gång, när eukaristin firas. Mässan är en bö...
Läs mer »

Påven Franciskus. Ömhetens och kärlekens revolution

Av: Kardinal Walter Kasper
Påven Franciskus förkunnar evangeliets alltid giltiga budskap i dess eviga nyhet och fräschör. Det p...
Läs mer »

Sankta Lucia

Av: Hans Hellström
Den 13 december år 304 avrättades en ung kvinna på Sicilien. Lucia, som hon hette, dog martyrdöden f...
Läs mer »

Skrift och Tradition

Av: Red. Tord Fornberg
Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk. När den lutherska reformationen genomfördes i S...
Läs mer »

Söka och finna Gud i allt

Av: James Martin
En eftermiddag grubblade jag på ett familjeproblem som hade uppstått, men jag undvek noggrant ämnet ...
Läs mer »

Söka och finna Gud i allt

Av: James Martin
En eftermiddag grubblade jag på ett familjeproblem som hade uppstått, men jag undvek noggrant ämnet...
Läs mer »

Thomas av Aquino: Tolv föreläsningar

Av: Josef Pieper
Han var portalfiguren under det århundrade då det moderna Europa började ta form, med dess fruktba...
Läs mer »

Tro, tillit, tvivel. Barn i medeltida helgonprocesser

Av: Eva Österberg
Vad kan medeltida mirakelberättelser om barn lära oss om den medeltida kyrkans tro och praxis? Stäm...
Läs mer »

Trosbekännelsen

Av: Syster Veronica op
Trosbekännelsen är inte bara poesi och vackra ord utan den ger oss insikt i vem Gud är och vad han g...
Läs mer »

Vänskapens sakrament

Av: Egied van Broeckhoven
"Min kallelse: att undervisa människorna om vänskapens mystiska djup." Den som levde denna kallelse ...
Läs mer »

Änglarna i kyrkans tradition

Av: Från Augustinus till Thomas Gallus
"Då fick jag se en man som var klädd i linnekläder och som bar ett bälte av guld från Ufas. Hans kro...
Läs mer »
 
Veritas Förlag ● Götgatan 68, Box 4114 ● 102 62 Stockholm ● www.veritasforlag.se ● Telefon: 08-462 66 36 ● veritas@katolskakyrkan.se