Katolsk kalender 2021

75 kr

SÄNKT PRIS!

Katolsk kalender 2021 innehåller, liksom föregående år, kompletta uppgifter för firande av mässfirande och minnesdagar inom Stockholms katolska stift. Jämte en ordinarie svensk almanacka och finner du dagens helgon, mässans läsningar, påbjudna högtider/helgdagar.

I den separata matrikeln finner du kontaktuppgifter till alla katolska präster, församlingar, ordensinstitut, stiftsorgan m.m.

Sedan 2019 utges Katolsk kalender av Veritas Förlag.