Katolsk kalender 2023

185 kr

Katolsk kalender 2023 innehåller, liksom föregående år, kompletta uppgifter för firande av mässfirande och minnesdagar inom Stockholms katolska stift. Jämte en ordinarie svensk almanacka och finner du dagens helgon, mässans läsningar, påbjudna högtider och helgdagar. I den separata matrikeln finner du kontaktuppgifter till alla katolska präster, församlingar, ordensinstitut, stiftsorgan m.m.

Sedan 2019 utges Katolsk kalender av Veritas Förlag.