Katolskt ABC

Författare: Per Beskow

25 kr

Det är inte alltid så enkelt att tala om katolska ting på svenska. Många katolska ord saknar motsvarighet i vårt språk. De katolska uttrycken kommer vanligtvis från latinet och de latinska termerna har inte alltid anpassats till svenskan. Redan under medeltiden gjordes översättningslån, som skärseld för purgatorium, avlat för indulgentia och färmelse för confirmatio.

I modern tid har kyrkan försökt skapa ett katolskt språk som är anpassat till nutidssvenskan. Ofta har man lyckats väl, men det finns många ord som ännu är svåra att uttrycka på begriplig svenska. Till en bättre förståelse av dessa ord vill denna bok vara en vägledning.

Författaren Per Beskow (1926–2016) var religions- och kyrkohistoriker, docent vid Lunds universitet. Han var verksam som kulturskribent i bland annat tidskrifterna Signum och Pilgrim.

Häftad, 79 sid.