Om GDPR

Dataskydd – GDPR

I maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

Varför har Veritas Förlag ett register?

Vi har ett orderregisterför att värna våra kunders beställningar. Registret gör det möjligt för oss att leta fram en viss order om det skulle uppstå problem (sen leverans, defekt, fel pris, etc.).

Vilka finns i medlemsregistret?

I registret finns de kunder som lagt en order de senaste tre månaderna.

Vilka uppgifter registreras och hur samlas de in?

Vi registrerar de uppgifter kunden själv registrerar vid beställning, d.v.s beställning, namn, telefonnummer, leveransadress och e-post.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Registret rensas en gång i kvartalet.

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?

Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta Veritas Förlag.

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?

Vid frågor om hur Veritas Förlag arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skicka e-post till stiftets IT-ansvarige.