Om förlaget

Verksamhet

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius.

Sedan starten har Veritas Förlag varit representerat vid Bokmässan i Göteborg.

I samband med lanseringen av en ny bok anordnas ofta samtalskvällar som är öppna för allmänheten. Håll utkik på vår hemsida samt Facebook för nästa arrangemang!

Önskar du själv anordna en samtalskväll kring en bok från Veritas Förlag eller starta en studiecirkel i din församling? Kontakta Veritas Förlag på veritas@katolskakyrkan.se.

Vi samarbetar regelbundet med Katolsk bokhandel, Katolskt Forum i S:ta Eugenia, Newmaninstitutet i Uppsala samt studieförbundet Bilda.

Målsättning

Förlagets målsättning är att genom utgivning och arrangemang sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, liv och lära i det svenska samhället.

Utgivningsråd

Veritas Förlags utgivningsråd är ett rådgivande organ som sammanträder ca fyra gånger per år. Vid sammanträdena behandlas frågor om utgivning, försäljning, deltagande i olika arrangemang, etc.

I rådet ingår förutom förlagschefen ett antal personer som representerar både präster och lekfolk samt har sin hemvist i olika funktioner och delar av stiftet. Det är biskopen via kanslern som utnämner ledamöterna för en mandatperiod på tre år.

Veritas Förlags utgivningsråds ledamöter:

Anna Minara Ciardi, förlagschef & ordförande
p. Pascal René Lung OP, generalvikarie

Lovisa Bergdahl
Peter Eggertz
Cecilia Fröjmark
Maria Green
Tobias Hägerland
p. Dominik Terstriep SJ

Bokmanus

Veritas Förlag har för närvarande ingen möjlighet att ta emot inskickade manus. Vi tar dock gärna emot förslag på utländska titlar som du anser borde komma ut på svenska alternativt svenska titlar som inte längre finns tillgängliga i bokform. Skicka ett mail med en kort motivering till veritas@katolskakyrkan.se.

 

mer om gdpr