Oremus - låt oss be!

I oroliga tider är det extra viktigt att vårda sitt andliga liv – i gemenskap med Gud och alla kristtrogna. Idag firas inga offentliga mässor i vårt stift. På grund av ålder eller sviktande hälsa tvingas många också avstå kyrkobesök för de tillfällen till enskild bön eller sakramental tillbedjan som erbjuds. Fram t.o.m. skärtorsdagen den 9 april har vi sänkt priset på biskop Anders betraktelser Korsvägen samt Oremus, vår katolska bönbok.

Korsvägen Oremus

"Kyrkans bäst bevarade hemlighet"


Om Veritas Förlag

Veritas Förlag bedriver produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier.