Hoppet sviker oss inte

Författare: Franciskus, påve

Översättare: Anders Piltz OP

NYHET

Hoppet sviker oss inte (Spes non confundit) är påve Franciskus bulla för utlysning av det ordinarie jubelåret 2025. Bifogat finns även instruktionerna för erhållande av avlat.

När påven utropar år 2025 till ett heligt år berör det oss alla. Vi är alla genom vårt dop kallade till helighet, men vi tenderar att glömma bort det. Därför behöver vi påminnas om vår höga kallelse. Ett heligt år är menat att ruska om oss i vår vardagliga lunk och få oss att ta vår kallelse på större allvar. Vi uppmanas att omvända oss och börja om på nytt i vårt kristna liv. Vi får en ny möjlighet att komma Jesus och hans evangelium närmare. Vi får en djupare förståelse av att vi inte bara är »konsumenter« utan Guds medarbetare i skapelse- och frälsningsverket. Vi får alla bidra till att Guds sanning och kärlek blir synliga genom vad vi är och gör.

Ur förordet av kardinal Anders Arborelius OCD

Texten är översatt av f. Anders Piltz OP

46 sid.

Texten laddas ner kostnadsfritt HÄR.

Spesnonconfundit Omslag240531

Mer information om jubelåret kommer att publicera på stiftets hemsida.