Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Etik


Den svårlösta konflikten

BOKEN HAR UTGÅTT UR VERITAS ORDINARIE SORTIMENT MAN KAN BESTÄLLAS GRATIS FRÅN RESPEKT (mot porto).

När blir fostret människa? Är fostret en del av kvinnans kropp eller är de två olika individer? Vad väger tyngst: kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

Läs mer om boken

Det icke förhandlingsbara: en debattbok mot dödshjälp

BOKEN HAR UTGÅTT UR VERITAS ORDINARIE SORTIMENT MAN KAN BESTÄLLAS GRATIS FRÅN RESPEKT (mot porto).

Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett debattämne bland sjukvårdsfolk, teologer, filosofer och parlamentariker.

Läs mer om boken

Familiaris consortio

I boken skriver påve Johannes Paulus II:

»Liksom varje annan levande verklighet, är även familjen kallad till att utvecklas och växa. Efter förlovningstidens förberedelse och äktenskapets sakramentala firande, börjar paret sin dagliga färd mot ett successivt förverkligande av äktenskapets värden och uppfyllandet av dess förpliktelser. I trons ljus och i kraft av hoppet blir också den kristna familjen, i gemenskap med Kyrkan, delaktig i den jordiska pilgrimsvandringen mot den fulla uppenbarelsen och manifestationen av Guds rike«

Läs mer om boken

Kristen etik i fickformat

Det mänskliga livet är inte möjligt utan etiskt tänkande och moraliskt handlande. Att behöva välja ståndpunkt hör till människans villkor. Den kristna etikens grund är för det första förnuftets insikt, för det andra Nya testamentets budskap och för det tredje kyrkans tolkning av både mänsklig insikt och gudomlig uppenbarelse.

Läs mer om boken

Kristi kärlek till migranterna

Dokumentet från Påvliga rådet för själavård bland migranter och nomader, är tänkt att vara den katolska kyrkans svar på migranternas nya pastorala behov och ett sätt att vägleda dem.

Läs mer om boken

Ladda fler