Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Etik


Den katolska socialläran: dokument 1891–2015

Läs mer om boken

Den svårlösta konflikten

BOKEN HAR UTGÅTT UR VERITAS ORDINARIE SORTIMENT MAN KAN BESTÄLLAS GRATIS FRÅN RESPEKT (mot porto).

När blir fostret människa? Är fostret en del av kvinnans kropp eller är de två olika individer? Vad väger tyngst: kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

Läs mer om boken

Det icke förhandlingsbara: en debattbok mot dödshjälp

BOKEN HAR UTGÅTT UR VERITAS ORDINARIE SORTIMENT MAN KAN BESTÄLLAS GRATIS FRÅN RESPEKT (mot porto).

Under ett par decennier har röster höjts för att tillåta dödshjälp i Sverige. Frågan är ett hett debattämne bland sjukvårdsfolk, teologer, filosofer och parlamentariker.

Läs mer om boken

Deus caritas est (Gud är kärlek)

PÅVE BENEDIKT XVI eller Joseph Ratzinger (1927–2022) var en av 1900-talets mest inflytelserika katolska teologer. Med anledning av hans bortgång önskar Veritas Förlag tillgängliggöra några av hans mest kända texter som påve. Denna utgåva av Deus caritas est, som var hans första encyklika som påve, är en nyöversättning (2019) av Anders Piltz OP.

Läs mer om boken

En värdig död – katolska perspektiv

Bokens syfte är att öka kunskapen om frågor kring livets slut, som här belyses ur ett katolskt perspektiv, i en svensk kontext. Författarna i denna antologi har utifrån sin respektive yrkesexpertis och erfarenhet närmat sig ämnet »livets slut« från olika perspektiv – för att uppmärksamma något som är ständigt aktuellt och som berör oss alla.

Läs mer om boken

Ladda fler