Den katolska socialläran: dokument 1891–2015

395 kr

Kyrkans sociallära är utformad för att leda till konkret handling; på så sätt är den politisk, och liksom i de flesta moraliska frågor i det konkreta livet kommer vi människor aldrig att vara helt överens om vad som ska göras. /.../ Vi behöver mod för att läsa de här dokumenten.

UR BISKOP WILLIAM KENNEYS FÖRORD

DEN KATOLSKA SOCIALLÄRAN kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap.

I denna volym samlas – för första gången på svenska – de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciskus Laudato si’ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik.

Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även inom den familj som utgörs av alla människor. Kyrkans kallelse är, som det uttrycks i dokumentet Lumen gentium, att sträva efter »det gemensamma goda« (bonum commune) sett ur hela mänsklighetens perspektiv.

Trådhäftad, 1240 sid.

Den katolska socialläran i media:

Stiftet och Veritas Förlag producerar ett antal filmer om socialläran. TITTA på den första filmen!
I ett avsnitt av Signumpodden samtalar John Sjögren och Joel Halldorf om den katolska socialläran LYSSNA

I en krönika i Expressen den 3/10 2019 omnämns den katolska socialläran av Joel Halldorf.

Katolskt magasin fokuserar den katolska socialläran på olika sätt. I Katolskt magasin nr 2019/10 skriver biskop Anders om social mystik och den katolska socialläran.

Om behovet att lära känna den katolska kyrkans sociallära skriver biskop Anders i Katolskt magasin nr 10.

P. Thomas Idergard SJ skriver om sociallärans betydelse och konsekvenser i Signum den 7/11 2019.