Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Exegetik


Att tolka Bibeln i dag

Påvliga bibelkommissionens dokument ger en överblick över nutida bibeltolkningsmetoder och över den mångfald av frågor som i dag inställer sig när det gäller att förstå Bibeln. Dokumentet talar för en syn på Bibeln med många olika nyanser, inom såväl forskningen som kyrkolivet och kulturen.

Läs mer om boken

Den lyssnande Maria: en väg att se och följa Jesus

Författaren, den italienske kappucinerprästen och exegeten Michele Mazzeo förenar i den här boken en seriös och noggrann bibelvetenskap med katolska kyrkans övertygelse om och erfarenhet av Marias roll i frälsningshistorien. Han visar att Mariavördnaden inte är fria fantasier utan grundad i och nödvändig följd av den bibliska uppenbarelsen.

Läs mer om boken

Gemenskapens evangelium – enligt Johannes

Att älska Gud och att älska människor är ytterst samma sak, menar den prisbelönte filosofen och teologen Jean Vanier (1928–2019). I den här boken tar Vanier med oss genom Johannesevangeliet kapitel för kapitel och visar hur just gemenskapen finns i Jesus undervisning och i varje del av hans verksamhet.

Läs mer om boken

Handbok för predikanter: homiletiskt direktorium (2015)

Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den innehåller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa.

Läs mer om boken

Jesu liknelser

Jesu liknelser, såsom de skildras i evangelierna, drar in läsaren i en historia. Denis McBrides bok hjälper läsaren att överbrygga det historiska gapet. Han sätter in liknelserna i sin historiska kontext och läsaren blir därigenom bekant med den värld som Jesu liknelser tar avstamp i. Då visar det sig att de frågor och problem som behandlas i liknelserna är i högsta grad aktuella, och att de perspektiv de ger är väl värda att begrunda.

Läs mer om boken

Ladda fler