En kort introduktion till EVANGELIERNA

Författare: Tobias Hägerland

175 kr

E-bok: 125 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

ÄVEN SOM E-BOK

DE FYRA EVANGELIERNA utgör en självklar kärna i Nya testamentet. Deras berättelser om Jesu liv, död och uppståndelse ligger till grund för all kristen tro och teologi. I den katolska kyrkan läser man ur dem vid varje mässa, men evangelierna har också en viktig plats i människors fromhetsliv och lärofrågor, ekumenik och religionsdialog. Ibland glömmer man bort att de ursprungligen skrevs som biografier över Jesus från Nasaret, helt i enlighet med de konventioner som gällde för denna genre i antiken. Genom att jämföra evangelierna med andra antika biografier kan vi bättre förstå deras tillkomst, uppbyggnad och syfte, nämligen att bevara minnet av Jesu jordeliv och att inbjuda läsarna till att efterlikna honom.

I denna bok anläggs litterära, historiska och teologiska perspektiv på evangelierna. Några av de frågor som tas upp handlar om evangeliernas genre, om deras långa och komplicerade tillkomstprocess samt om deras betydelse i dagens kyrkoliv, kultur och politik. Bland de otaliga människor som på olika sätt hämtat inspiration från evangelierna märks inte bara kyrkolärarna Irenæus, Augustinus och Teresa av Jesusbarnet, utan även nutida författare, politiker och forskare.

Häftad, ill., 180 sid.

TOBIAS HÄGERLAND (f. 1975) är docent i Nya testamentets exegetik och lektor i religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning har varit inriktad på evangelierna och den historiske Jesus samt på nytestamentliga texters relation till det antika utbildningsväsendet. Bland hans publikationer kan nämnas böckerna Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Mission (2012), Messias och hans folk: Matteusevangeliet (2020) och Jesus the Apocalyptic Prophet (med Cecilia Wassén, 2021).

Hägerland

Boken ingår som nr 4 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Tryckt med bidrag från Birgittaföreningen och Samfundet Pro Fide et Christianismo.

Se ett samtal om boken mellan författaren och f. Anders Piltz OP här:

 

Boken är recenserad av doc. Tord Fornberg i Katolsk magasin 1/2022.