Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

eBOK


Att åldras på andlig väg

Endast som e-bok

Ålderdom är ingen sjukdom utan en nåd. Gång på gång måste vi få säga detta, eftersom vi lever i en miljö där de äldre ofta hamnat på undantag. Trots att befolkningen i hela västvärlden blir äldre och äldre, tycks de ha fått lägre och lägre status – just för att de är äldre. Därför är det så befriande, ja, profetiskt när någon som p. Piet van Breemen vänder sig direkt till de äldre för att inge dem mod, hopp och tillförsikt.

Läs mer om boken

Dag för dag med Ignatius av Loyola

I NYTRYCK – FINNS ÄVEN SOM E-BOK!

En vägledning med valda och kommenterade nyckeltexter ur ignatiansk spiritualitet – från Ignatius själv fram till påve Franciskus, »världens mest kända jesuit«. I fokus står dock hela tiden möjligheten för läsaren att genom egen reflektion och bön erhålla en allt större kunskap om Gud och vad han vill med oss: dag-för-dag.

Läs mer om boken

En kort introduktion till EVANGELIERNA

ÄVEN SOM E-BOK

DE FYRA EVANGELIERNA utgör en självklar kärna i Nya testamentet. I denna bok anläggs litterära, historiska och teologiska perspektiv på evangelierna. Några av de frågor som tas upp handlar om evangeliernas genre, om deras långa och komplicerade tillkomstprocess samt om deras betydelse i dagens kyrkoliv, kultur och politik. Bland de otaliga människor som på olika sätt hämtat inspiration från evangelierna märks inte bara kyrkolärarna Irenæus, Augustinus och Teresa av Jesusbarnet, utan även nutida författare, politiker och forskare.

Läs mer om boken

En kort introduktion till heliga Birgittas UPPENBARELSER

ÄVEN SOM E-BOK

DEN HELIGA BIRGITTA (1303–1373, kanoniserad 1391) är den mest kända svenskan genom tiderna. Samlingen av hennes »himmelska Uppenbarelser« (Revelationes cælestes) är en svensk klassiker. Denna bok vill på ett pedagogiskt sätt introducera Uppenbarelserna för en bredare svensk publik. Bokens syfte är att på ett begripligt och tillgängligt sätt presentera den heliga Birgittas »himmelska Uppenbarelser« – utifrån de medeltida dokument som bevarats och de utgåvor på latin och svenska som utkommit.

Läs mer om boken

En kort introduktion till LITURGINS TECKEN

ÄVEN SOM E-BOK

I denna bok presenteras liturgins symbolvärld, som är Jesu Kristi värld, och här förklaras – så långt man nu kan förklara symboler – innebörden i de tecken, gester och föremål som förmedlar den gudomliga Närvaron alltsedan Guds människoblivande för två årtusenden sedan.

Läs mer om boken

Ladda fler