En kort introduktion till FRÄLSNING

Författare: Dominik Terstriep SJ

175 kr

»SOM FÖR OSS MÄNNISKORS SKULL« Så inleds trosbekännelsens andra artikel, som talar om frälsningsmysteriet genom Kristus, som finns för människan. Frälsningstanken är den kanske mest centrala delen i den kristna tron. Vad måste människan frälsas från och befrias till? Hur sker frälsningen genom Jesus Kristus? Vilken roll i sammanhanget spelar hans liv, vilken roll spelar korset, kristendomens främsta tecken? Vilken gudsbild uppenbarar sig? Vad betyder allt detta för människan?

Detta är några av de centrala frågor som denna korta introduktion försöker besvara med hjälp av sex metaforer: Kristus som ställföreträdare, offer, segrare, befriare, läkare och lärare. Metaforerna är djupt förankrade i den heliga Skrift, i kyrkans tradition och i teologin som presenteras och diskuteras med deras hjälp.

Häftad, ill., 176 sid.

DOMINIK TERSTRIEP SJ (f. 1971), teol.dr, M.A. (idéhistoria), är präst inom jesuitorden, kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i Stockholm och lärare i systematisk teologi vid Newmaninstiutet, Uppsala. Bland hans tidigare publikationer märks En munks vishet: Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil (2021), Etty Hillesum: liv – tankar – tolkning (2019) samt Andlighet mitt i vardagen (2013).

Författarporträtt Foto Greger Hatt
Foto: Greger Hatt.

Boken ingår som nr 7 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Omnämnanden

Lapo Lappin recenserar boken i Dagen den 22 juni 2023.
Boken är omnämnd på Newmaninstitutets hemsida i juni 2023.

Boken är tryckt med bidrag från Birgittaföreningen, Franz-von-Sales-Stiftung/Bonifatiuswerk och Samfundet Pro Fide et Christianismo har ur kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse.

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB