Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Liturgi


Cecilia (CD)

De två CD-skivorna, som är i mp3-format, innehåller totalt 913 ljudspår med all musik ur Cecilia.

Produkten levereras i ett konvolut som också innehåller ett häfte med nödvändiga instruktioner.

Läs mer om boken

Cecilia (normalstil)

Cecilia: katolsk gudstjänstbok (normalstil)

Läs mer om boken

Cecilia (stor stil)

Cecilia: katolsk gudstjänstbok (stor stil).

Läs mer om boken

Cecilia. Spelbok med ackordanalys

I denna utgåva av gudstjänstboken Cecilia finns ackordanalys till alla de psalmer/hymner som har kunnat förses med sådan.De flesta nummer i avdelningen »Psalmer och hymner« har medtagits. Undantagna är de med gregoriansk bakgrund samt några med en fritonal orgelsats. Några satser ur kyrialet (melodierna till mässans återkommande sånger) finns med.I många fall stämmer ackordanalysen i stort sett med de orgelsatser som finns i musikutgåvan band I och II. Ibland är dock ackordanalysen förenklad i förhållande till orgelsatsen.

Läs mer om boken

Den heliga mässan

Läs mer om boken

Ladda fler