Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Liturgi


Böneskola

Bönen är en gåva och ett privilegium, men också en uppgift. Den kan inte bara bero på den tillfälliga känslan, den är också något som måste läras in och upprätthållas dag efter dag. I denna koncentrerade böneskola sammanfattar Romano Guardini det väsentliga i bönens konst: Jesu undervisning i evangelierna, kyrkans samlade böneskatt i liturgin, helgonens erfarenheter av bönens stadier, svårigheter och ljuvligheter.

Läs mer om boken

Cecilia (CD)

De två CD-skivorna, som är i mp3-format, innehåller totalt 913 ljudspår med all musik ur Cecilia.

Produkten levereras i ett konvolut som också innehåller ett häfte med nödvändiga instruktioner.

Läs mer om boken

Cecilia (normalstil)

CECILIA 10 ÅR

Cecilia: katolsk gudstjänstbok (normalstil)

Läs mer om boken

Cecilia (stor stil)

CECILIA 10 ÅR

Cecilia: katolsk gudstjänstbok (stor stil).

Läs mer om boken

Cecilia musikutgåva, vol. I

Cecilia: katolsk gudstjänstbok innehåller sånger för hela kyrkoåret, mässans texter, responsoriepsalmer etc. »Musikutgåvan« eller koralböckerna är tänkta för organister och försångare. Vol. I och II (liggande format) är ackompanjemangsböcker, vol. III och IV (stående format) innehåller alla melodier där försångare medverkar och ackompanjemang till dessa.

Vol. I: Psalmer & hymner nr 1–308.

Inbunden

Utgiven av Katolska liturgiska nämnden i Stockholms katolska stift.

Läs mer om boken

Ladda fler