Cecilia (CD)

Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

50 kr

De två CD-skivorna, som är i mp3-format, innehåller totalt 913 ljudspår med all musik ur Cecilia: katolsk gudstjänstbok. Ljudspårens namn innehåller för det mesta endast ett nummer, vilket motsvaras av samma nummer i Cecilia. Av de sånger som innehåller flera verser är endast första versen inspelad. Den totala speltiden är 14 timmer och 36 minuter. Även de partier i mässans ordning som inte har något nummer i Cecilia finns inspelade. Då ges hänvisning till sida i boken.

De två CD-skivorna levereras i ett konvolut som också innehåller ett häfte med nödvändiga instruktioner.