Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Klassiker


Böneskola

Bönen är en gåva och ett privilegium, men också en uppgift. Den kan inte bara bero på den tillfälliga känslan, den är också något som måste läras in och upprätthållas dag efter dag. I denna koncentrerade böneskola sammanfattar Romano Guardini det väsentliga i bönens konst: Jesu undervisning i evangelierna, kyrkans samlade böneskatt i liturgin, helgonens erfarenheter av bönens stadier, svårigheter och ljuvligheter.

Läs mer om boken

Endast kärleken är trovärdig

NYHET

HANS URS VON BALTHASAR (1905–1988) är en av 1900-talets teologiska giganter vars tänkande fortfarande inspirerar. Hans verk är omfattande, rent kvantitativt och innehållsmässigt, och därför svårt att överblicka. En nyckelbok för von Balthasars tänkande är Endast kärleken är trovärdig. Den vänder sig till en bredare publik och förmedlar grunddragen i hans teologi utifrån det kristna grundmysteriet: Guds kärlek till världen som visar sig i gåvan av Sonen och i den sakramentalt konstituerade kyrkan.

Läs mer om boken