Endast kärleken är trovärdig

Författare: Hans Urs von Balthasar

Översättare: Jonas Lundblad

225 kr

NYHET

KÄRLEKEN UTGÖR SJÄLVA GUDS VÄSEN. Gud är kärlek. All äkta kärlek är ett svar på denna kärlek som visat sig som tydligast i Gudssonens människoblivande och offer. Den kärlek som Gud visat inbjuder människan till att svara genom att hänge sig för att tjäna andra. Kärlek är en anspråksfull och förvandlande kraft utan vilken tron är tom, torr och betydelselös. Den är inte bara ett moraliskt bud utan trons källa och höjdpunkt. Det är enbart kärleken som får tron att lysa och gör den trovärdig. De älskande har låtit sig tilltalas av Guds skönhet i Kristus, omfamnat den och med den också det sanna och det goda. Den uppenbarade kärleken i Kristus håller samman dessa tre med sitt enande band. Därför vet de älskande mest om Gud.

Boken är översatt av fil. dr Jonas Lundblad och försedd med en introduktion av p. Dominik Terstriep SJ.

Inbunden, 176 sid.

HANS URS VON BALTHASAR (1905–1988) är en av 1900-talets teologiska giganter vars tänkande fortfarande inspirerar. Hans verk är omfattande, rent kvantitativt och innehållsmässigt, och därför svårt att överblicka. En nyckelbok för von Balthasars tänkande är Endast kärleken är trovärdig. Den vänder sig till en bredare publik och förmedlar grunddragen i hans teologi utifrån det kristna grundmysteriet: Guds kärlek till världen som visar sig i gåvan av Sonen och i den sakramentalt konstituerade kyrkan. Han har kallats en i sanning »katolsk« människa – bortom all konfessionell trångsynthet. Efter att ha disputerat i germanistik och filosofi vid universitetet i Zürich inträdde han 1929 i jesuitorden, men lämnade den senare. Han inspirerades av sina lärare Erich Przywara SJ och Henri de Lubac SJ. I slutet av 1930-talet hade han ett nära samarbete med bröderna Hugo och Karl Rahner SJ genom jesuittidskriften Stimmen der Zeit.

Hans+Urs+Von+Balthasar