Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

En kort introduktion till


En kort introduktion till EKUMENIK

NYHET

I denna bok presenteras den katolska kyrkans förståelse av ekumeniken och dess mål, men också de viktigare ekumeniska organisationerna och den svenska kyrkokartan, samt råd och tips för lokalt ekumeniskt engagemang.

Läs mer om boken

En kort introduktion till EVANGELIERNA

ÄVEN SOM E-BOK

DE FYRA EVANGELIERNA utgör en självklar kärna i Nya testamentet. I denna bok anläggs litterära, historiska och teologiska perspektiv på evangelierna. Några av de frågor som tas upp handlar om evangeliernas genre, om deras långa och komplicerade tillkomstprocess samt om deras betydelse i dagens kyrkoliv, kultur och politik. Bland de otaliga människor som på olika sätt hämtat inspiration från evangelierna märks inte bara kyrkolärarna Irenæus, Augustinus och Teresa av Jesusbarnet, utan även nutida författare, politiker och forskare.

Läs mer om boken

En kort introduktion till FRÄLSNING

FRÄLSNING – detta begrepp sammanfattar den kanske mest centrala tanken i den kristna tron: Jesus Kristus har genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse frälst människan. Utifrån sex metaforer med grund i den heliga Skrift och kyrkans tradition introducerar författaren läsare till Kristi frälsningsverk.

Läs mer om boken

En kort introduktion till heliga Birgittas UPPENBARELSER

ÄVEN SOM E-BOK

DEN HELIGA BIRGITTA (1303–1373, kanoniserad 1391) är den mest kända svenskan genom tiderna. Samlingen av hennes »himmelska Uppenbarelser« (Revelationes cælestes) är en svensk klassiker. Denna bok vill på ett pedagogiskt sätt introducera Uppenbarelserna för en bredare svensk publik. Bokens syfte är att på ett begripligt och tillgängligt sätt presentera den heliga Birgittas »himmelska Uppenbarelser« – utifrån de medeltida dokument som bevarats och de utgåvor på latin och svenska som utkommit.

Läs mer om boken

En kort introduktion till LITURGINS TECKEN

ÄVEN SOM E-BOK

I denna bok presenteras liturgins symbolvärld, som är Jesu Kristi värld, och här förklaras – så långt man nu kan förklara symboler – innebörden i de tecken, gester och föremål som förmedlar den gudomliga Närvaron alltsedan Guds människoblivande för två årtusenden sedan.

Läs mer om boken

Ladda fler