En kort introduktion till heliga Birgittas UPPENBARELSER

Författare: Denis M. Searby

175 kr

E-bok: 125 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

ÄVEN SOM E-BOK

DEN HELIGA BIRGITTA (1303–1373, kanoniserad 1391) är den mest kända svenskan genom tiderna. Samlingen av hennes »himmelska Uppenbarelser« (Revelationes cælestes) är en svensk klassiker. Förutom att den har lockat läsare i hela världen under mer än 600 år har den också en alldeles särskild verkningshistoria genom den klosterorden som Birgitta grundade och som än i dag verkar i många länder.

Samtidigt är de ca 700 uppenbarelserna inte lätta att tolka och förstå. Inte heller upphovskvinnan är någon lätt nöt att knäcka, då de många biografier som finns om henne ger förvirrande och olika intryck av hennes person. Denna bok vill på ett pedagogiskt sätt introducera Uppenbarelserna för en bredare svensk publik – som säkert hört talas om Birgitta och hennes skrifter, men inte vet vad de innehåller eller känner till deras receptionshistoria i dåtid och nutid. Bokens syfte är att på ett begripligt och tillgängligt sätt presentera den heliga Birgittas »himmelska Uppenbarelser« – utifrån de medeltida dokument som bevarats och de utgåvor på latin och svenska som utkommit.

Häftad, ill. 191 sid.

DENIS M. SEARBY (f. 1963) är professor i klassiska språk med inriktning på antik grekiska vid Stockholms universitet. Searby var ansvarig översättare i den moderna engelska utgåvan av den heliga Birgittas uppenbarelser The Revelations of St. Birgitta of Sweden (4 vol., 2006–2015). Hans forskning fokuserar i synnerhet på två områden: receptionen av Thomas av Aquino i Bysans på 1300-talet samt såväl samlandet som användningen av anekdoter och maximer inom den antika retoriken och det antika utbildningssystemet liksom textkritiska frågor kring utgivning av anekdot- och fragmentsamlingar

Porträtt Searby Mindre

Foto © Stockholms universitet

Boken ingår som nr 5 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...
Tryckt med bidrag från Birgittaföreningen och Kungliga Patriotiska sällskapet.

Boken recenserades av Sr Maria Katharina O.Ss.S Katolskt magasin i september 2022.