En kort introduktion till EKUMENIK

Författare: Magdalena Dahlborg

175 kr

NYHET

Ekumenik är de kristnas arbete för att nå den enhet Jesus själv bett om »för att världen ska tro«. Den handlar om formella samtal, men framför allt om bön och omvändelse. Med den helige Johannes Paulus II:s ord är ekumenik »ett utbyte av gåvor«, men också gemensam strävan efter att allt bättre förstå den sanning vi fått i uppenbarelsen. Det handlar alltså inte enbart om att vittna om den egna tron, utan också om att vara öppen för de gåvor andra kristna kan hjälpa oss att upptäcka och förstå. I dagens Sverige lever olika kristna traditioner sida vid sida, och många av oss har kristna av andra traditioner som arbetskamrater, skolkamrater och kanske även som livskamrater. Ekumeniken blir därmed en del av vardagen, men det ställer också nya krav på oss när det gäller kunskap om såväl den egna tron som andras.

I denna bok presenteras den katolska kyrkans förståelse av ekumeniken och dess mål, men också de viktigare ekumeniska organisationerna och den svenska kyrkokartan, samt råd och tips för lokalt ekumeniskt engagemang.

Häftad, ill., 168 sid.

MAGDALENA DAHLBORG (f. 1981) är redaktör på tidskriften Signum och har varit aktiv i den nationella ekumeniken sedan 1999, först genom Sveriges unga katoliker och sedan för Stockholms katolska stifts räkning. Hon var åren 2010–2018 en av stiftets handläggare för ekumenik och har även varit aktiv i flera av stiftets officiella samtal med andra kristna samfund.

Profilbild

Foto: Thea Nilsson

Boken ingår som nr 9 i Veritas skriftserie En kort introduktion till...

Boken är tryckt med bidrag från Birgittaföreningen och Franz-von-Sales-Stiftung/Bonifatiuswerk.

Bonifatiuswerk Markenzeichen RGB