Dag för dag med Ignatius av Loyola

Författare: Jim Manney

Översättare: Martin Wessbrandt

265 kr

E-bok: 185 kr

Vid köp av e-bok

Redan köpt denna bok?

Ladda ned boken här

I NYTRYCK – FINNS ÄVEN SOM E-BOK!

En vägledning med valda och kommenterade nyckeltexter ur ignatiansk spiritualitet – från Ignatius själv fram till påve Franciskus, »världens mest kända jesuit«.

Övertygelsen att den troende kan finna Gud i allt, att vi älskar och tjänar Gud och andra människor genom att i vishet använda det som tillhör världen, är grundläggande i den femhundraåriga spiritualitet som vuxit fram i fotspåren efter Ignatius av Loyola och hans Andliga övningar.

I denna volym får ignatianska tänkare och helgon föra sin egen talan genom ett sakkunnigt urval ur deras mest angelägna texter. Ämnesmässigt rör vi oss från kyrka och samhälle till psykologi och samlevnad. I fokus står dock hela tiden möjligheten för läsaren att genom egen reflektion och bön erhålla en allt större kunskap om Gud och vad han vill med oss.

Boken är idealisk för läsning och fördjupning i en av den kristna kyrkans klassiska tanketraditioner – dag för dag.

JIM MANNEY är djupt förtrogen med jesuitisk tradition, har skrivit och redigerat flera verk om ignatiansk spiritualitet samt grundat webbplatsen ignatianspirituality.com. Bland hans övriga verk märks bl.a. A Simple, Life-Changing Prayer (2011). Detta är hans första bok på svenska.

Översatt av Martin Wessbrandt.

Danskt band, 390 s.

Manney J New

Boken är recenserad i Katolskt magasin, nr 3/2021.