Att tolka Bibeln i dag

Författare: Påvliga bibelkommissionen

Översättare: Anders Ekenberg

149 kr

ATT TOLKA BIBELN I DAG. Påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan (1993) 

Bibeln är en mänsklig skriftsamling, präglad av förhållandena i olika tider och kulturer. Samtidigt är den Guds evigt giltiga ord. Hur gör man rättvisa åt bådadera? Hur ska Bibeln tolkas och förstås?

Påvliga bibelkommissionens dokument ger en överblick över nutida bibeltolkningsmetoder och över den mångfald av frågor som i dag inställer sig när det gäller att förstå Bibeln. Dokumentet talar för en syn på Bibeln med många olika nyanser, inom såväl forskningen som kyrkolivet och kulturen.

Detta är den andra reviderade utgåvan av den påvliga bibelkommissionens dokument L’interprétation de la Bible dans l’Église (1993). Boken kom ut på svenska för första gången år 1995 (Katolska Bokförlaget) i översättning av Anders Ekenberg.

Häftad, 128 sid.