Den lyssnande Maria: en väg att se och följa Jesus

Författare: Michele Mazzeo

Översättare: Anders Piltz OP

35 kr

Hela världens frälsning vilade ett hisnande ögonblick i en tonårsflickas hand, i bebådelsens ögonblick. Hon svarade ja, antog utmaningen, inledde tron äventyr, började vandra en väg vars slut hon då inte hade en aning om. Det var ett djärvt beslut. Hade hon vetat allt från början hade hon kanske inte vågat. Hon visste inte allt, men hon visste en sak: hon var Herrens tjänarinna. Hon vill ta emot Ordet, den genomgripande händelsen, den avgörande skillnaden: inkarnationen, Ordets kontinuerliga människoblivande i hennes liv.

Författaren, den italienske kappucinerprästen och exegeten Michele Mazzeo förenar i den här boken en seriös och noggrann bibelvetenskap med katolska kyrkans övertygelse om och erfarenhet av Marias roll i frälsningshistorien. Han visar att Mariavördnaden inte är fria fantasier utan grundad i och nödvändig följd av den bibliska uppenbarelsen.

Översättning av f. Anders Piltz OP

Häftad, 140 sid.