Den svårlösta konflikten

Redaktör: Anna Dunér, Erwin Bischofberger & Sture Gustafson

BOKEN HAR UTGÅTT UR VERITAS ORDINARIE SORTIMENT MAN KAN BESTÄLLAS GRATIS FRÅN RESPEKT (mot porto).

När blir fostret människa? Är fostret en del av kvinnans kropp eller är de två olika individer? Vad väger tyngst: kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer?

Antologin från 2009 är ett bidrag i debatten om det ofödda barnets rättigheter. I boken behandlas ämnet av tio författare som skriver om det ofödda barnet ur medicinsk, filosofisk, litterär, juridisk och psykologisk synvinkel. Författarna – som är bl.a. läkare, sjuksköterskor, psykologer och forskare – har alla strävat efter att föra samtalet om det ofödda barnet på en annan nivå än den så ofta fastlåsta abortdebatten, med »tydlighet i vår ståndpunkt och samtidigt med respekt för andra uppfattningar«.

Med bidrag från Erwin Bischofberger, Anna Dunér, Sture Gustafsson, Kerstin Hedberg Nykvist, Glenn Haegerstam, Margareta Kieffer, Gunilla Lindmark, Sven Thomas Nordlöf, Jan Perselli och Anders Piltz.

Inbunden, 228 sid.